Khách hàng CƠ QUAN Bình Liêu >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Bình Liêu, T. Quảng Ninh

DANH SÁCH CƠ QUAN H. Bình Liêu, T. Quảng NinhĐịa chỉ
1Phòng Nội VụUỷ Ban Nhân Dân, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
2Tòa án nhân dân huyện Bình LiêuGCG2+X74, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
3tt. Bình Liêutt. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
4Phòng Tài Chính - Kế HoạchUỷ Ban Nhân Dân, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
5Công An Huyện Bình LiêuGCG2+867, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
6Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bình LiêuG9GX+C73, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
7Bình LiêuBình Liêu, Quảng Ninh
8Phòng Y TếUỷ Ban Nhân Dân, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
9Huyện uỷ Bình LiêuGCH2+CCM, tt, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
10Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông ThônUỷ Ban Nhân Dân, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
11Bệnh viện Huyện Bình LiêuGCH2+J6R, tt, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
12Trạm Y Tế Thị Trấn Bình LiêuG9FX+HP7, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
13Thanh Tra HuyệnG9GX+C73, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
14Hội Cựu Chiến Binh Huyện Bình LiêuG9GX+C73, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
15Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Bình LiêuG9GX+C73, Khu Bình Công 1, Bình Liêu, Quảng Ninh

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Bình Liêu

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Bình Liêu - QUẢNG NINH
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Bình Liêu - QUẢNG NINH

Phòng Nội Vụ

Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 280

Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu

Địa chỉ: GCG2+X74, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 235

tt. Bình Liêu

Địa chỉ: tt. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại:

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 290

Công An Huyện Bình Liêu

Địa chỉ: GCG2+867, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 276

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bình Liêu

Địa chỉ: G9GX+C73, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 226
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bình Liêu

Bình Liêu

Địa chỉ: Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại:

Phòng Y Tế

Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 760

Huyện uỷ Bình Liêu

Địa chỉ: GCH2+CCM, tt, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại:

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 334

Bệnh viện Huyện Bình Liêu

Địa chỉ: GCH2+J6R, tt, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 537
Bệnh viện Huyện Bình Liêu

Trạm Y Tế Thị Trấn Bình Liêu

Địa chỉ: G9FX+HP7, TT. Bình Liêu, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại:

Thanh Tra Huyện

Địa chỉ: G9GX+C73, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 223

Hội Cựu Chiến Binh Huyện Bình Liêu

Địa chỉ: G9GX+C73, Khu Bình Quyền, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 381

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Bình Liêu

Địa chỉ: G9GX+C73, Khu Bình Công 1, Bình Liêu, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3878 303

Place data