Khách hàng CƠ QUAN Hạ Long >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Hạ Long, H. Vân Đồn, T. Quảng Ninh

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Hạ Long, H. Vân Đồn, T. Quảng NinhĐịa chỉ
1UBND xã Hạ Long3CPR+MV3, ĐT334, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh
2Trung Tâm Y Tế Huyện Vân Đồn1 ĐT334, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh
3Trạm Y Tế Thị Trấn Cái Rồng3CFF+VXQ, ĐT334, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh
4Trạm Y Tế Xã Hạ Long3CPV+Q38, ĐT334, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh