Khách hàng CƠ QUAN Hoành Bồ >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Hoành Bồ, T. Quảng Ninh

DANH SÁCH CƠ QUAN H. Hoành Bồ, T. Quảng NinhĐịa chỉ
1Phòng Nội VụUỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Khu 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
2Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Huyện Hoành BồKhu 6, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
3Trạm Y Tế Thị Trấn Trới2XQQ+VH9, TT. Trới, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
4Trung Tâm Y Tế Huyện Hoành BồKhu 2, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
5Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng2XQQ+VH9, Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
6Phòng Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội2XQQ+VH9, Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
7Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp95, Khu 3, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
8Phòng Tư PhápUỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Khu 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
9Phòng Y TếUỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Khu 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
10Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông ThônUỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Khu 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Hoành Bồ

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Hoành Bồ - QUẢNG NINH
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Hoành Bồ - QUẢNG NINH

Phòng Nội Vụ

Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Khu 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3858 033

Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Huyện Hoành Bồ

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3858 235

Trạm Y Tế Thị Trấn Trới

Địa chỉ: 2XQQ+VH9, TT. Trới, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3691 219

Trung Tâm Y Tế Huyện Hoành Bồ

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3858 001

Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng

Địa chỉ: 2XQQ+VH9, Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3858 591

Phòng Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Địa chỉ: 2XQQ+VH9, Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3691 558

Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Địa chỉ: 95, Khu 3, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:

Phòng Tư Pháp

Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Khu 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3601 369

Phòng Y Tế

Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Khu 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3858 395

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoành Bồ, Khu 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, TT. Trới, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3858 204

Place data