Khách hàng CƠ QUAN Minh Thành >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Minh Thành, H. Yên Hưng, T. Quảng Ninh

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Minh Thành, H. Yên Hưng, T. Quảng NinhĐịa chỉ
1UBND phường Minh Thành2V34+X3X, QL18, Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh
2Trạm Y Tế Phường Đông MaiXRRP+3J2, Mai Hòa, Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh